Qui som?

A principis dels 60 sorgeixen els primers brots de represa catalanista. En aquell context, la revista Alella naixia el gener de 1960 com a butlletí mensual de l’Associació Cristiana d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Pia, però de seguida evoluciona cap a una publicació més generalista dins l’àmbit de la informació local.

El principal impulsor de la revista va ser Eduard Serra i Güell, qui en va ser director fins a la seva mort, l’any 1.989. En prengué el relleu Esteve Riambau i Saurí, que va ocupar el càrrec també fins el seu traspàs, l’any 1.994. Tots dos eren persones molt estimades a Alella i són recordades amb gran enyor.

Des d’aquells inicis i fins l’actualitat son nombrosíssims els alellencs de diferents generacions que han integrat el cos de redacció o han estat col·laboradors de la revista Alella. En aquest sentit cal destacar com, sovint en el passat i ara mateix, a les pàgines de la Revista diferents fornades de joves alellencs han tingut l’oportunitat de fer les primeres passes en el món del periodisme. Alguns d’ells han esdevingut destacats professionals que exerceixen a diferents mitjans de comunicació.

L’any 1991 la revista Alella publicà Alella, Recull d’imatges, un gran llibre il·lustrat amb fotografies històriques del municipi i les seves famílies. L’any 1992 s’edità el llibre L’home del carrer, antologia d’articles d’Esteve Riambau. Resta pendent de publicació el Llibre de les cases d’Alella, un estudi aprofundit de la història d’Alella i de les seves principals masies i cases de senyor.

L’any 1993 es dissol l’associació fundadora i se’n crea una de nova, l’Associació Cultural Revista Alella, amb uns estatuts més moderns i adaptats a la legalitat vigent. Des d’aleshores, aquesta és l’entitat que edita la revista.

Després de més de cinquanta anys de seguiment de l’actualitat alellenca, la col·lecció dels números de la revista Alella, ha esdevingut una font fonamental per al coneixement i la història del poble d’Alella.

Des d’aquell primer senzill butlletí amb continguts de to cristià, contemplem com de seguida s’incorporen totes les temàtiques i paulatinament esdevé una eina d’informació útil per al debat ciutadà i polític. Així mateix, a través de l’evolució de la publicació i els seus continguts, es pot veure clarament reflectit l’evolució del nostre país, Catalunya. La irrupció de la nova cançó amb els recitals al Casal d’Alella, la restauració de la Generalitat, les primeres eleccions democràtiques, els Jocs Olímpics de Barcelona 92 o, per no allargar-nos, l’esclat independentista actual.

El vi ha estat present a les pàgines de la revista Alella des del primer número, donat que aquest era un element quotidià de les vides de tots els alellencs, especialment a l’època en què va néixer la revista.

L’any 2003, i coincidint amb la Festa de la Verema d’Alella, va sortir un número especial gratuït monogràfic de vins. Any rere any aquest número especial de la revista va anar sortint, amb més pàgines i continguts més treballats cada vegada, fins que el 2008 va canviar de nom per passar-se a dir Papers de vi. El número següent va veure la llum per la Festa de la Verema de 2009 i, des de Nadal d’aquell mateix any, l’Associació n’edita sis números anuals que es distribueixen per tot el territori DO Alella.

Comparteix