Accessibilitat

El web de les Entitats d'Alella s’ha dissenyat sobre la base del disseny inclusiu, amb l’ànim de facilitar l’accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que el consulten i del context d’ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, s’ha adaptat el web a les recomanacions que el World Wide Web Consortium (W3C) estableix a fi d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les Directrius per a l’accessibilitat del contingut web (WCAG 2.0). El nostre compromís és satisfer, com a mínim, el nivell de conformitat AA, tal com exigeix la legislació vigent a les administracions públiques. Ara bé, sempre que és possible, es procura complir els punts de verificació AAA.

Per tant, se segueixen també els estàndards del W3C pel que fa a HTML i CSS, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web, i alhora permet separar l’estructura i els continguts, del disseny i la presentació.