Com fer-se subscriptor?

Per només 17€ a l'any rebràs la revista a casa teva (6 números a l'any) i col·laboraràs a mantenir viu un projecte que treballa per Alella des de fa més de 50 anys.

Pots fer-ho:

Trucant al telèfon: 654 40 40 43
Per correu electrònic: revista.alella@gmail.com
Des d'aquest formulari del web de la revista: http://www.revistaalella.cat/subscripcio

Ens cal la teva ajuda per seguir informant de forma rigorosa i independent!