Qui som?

El Casal d’Alella és una entitat cultural privada que neix a principis dels anys 70, recollint els anhels de diferents col·lectius del nostre poble, entre els que cal destacar a la Societat Cultural i Recreativa La Constància, l’Associació d’Amics d’Alella i l’Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Pia.

Gràcies a l’esforç i a la col·laboració desinteressada de moltes persones, l’any 1970, s’inicia la construcció de l’actual local social del Casal d’Alella, a uns terrenys que eren propietat de la Hermandad Sindical de Labradores. L’any 1974, es fa efectiva la compra d’aquests terrenys.

Encara que els estatuts del Casal d’Alella no són aprovats fins l’any 1977, la nova entitat comença a treballar amb empenta des de molt abans, col·laborant i organitzant molts dels actes culturals i festius del nostre poble. Dos dels més significatius són la Festa de la Verema i l’Aplec de l’Arròs, que van veure la seva primera edició l’any 1974 i es continuen celebrant actualment. Cal destacar la creació de la col·lecció de porrons del Casal d’Alella, que ja compta amb 34 peces.

Amb el pas del temps i l’arribada dels Ajuntaments democràtics, aquests van assolint competències i el Casal d’Alella segueix donant suport i col·aborant en la majoria dels actes culturals que els successius consistoris organitzen.

La sala del Casal d’Alella, tant per les seves dimensions, com pel seu equipament, ha estat, i és actualment, l’únic espai disponible per poder dur a terme molts d’aquests actes. S’han anat fent millores tècniques, en funció de les necessitats de cada moment i durant els darrers anys, la sala ha estat renovada superficialment (revestiment de parets i finestres, polit del terra, millora de l’enllumenat, compra de projector i pantalla, etc.).

No obstant, la necessitat d’una profunda renovació i adequació a normatives, així com una millor distribució de l’espai existent, han donat lloc a diferents projectes de millora, que, per un o altre motiu, no han arribat a bon port.

Finalment, un d’aquests projectes, que recull tant les necessitats del Casal, com la voluntat municipal de tenir un equipament cultural digne al nostre poble, s’ha vist plasmat en la constitució del Consorci del Casal d’Alella. Actualment, el projecte de construcció del nou casal ja te assignada la seva nova ubicació a Can Calderó i està en fase d’aprovació de les bases que regiran el concurs de projectes definitius. Les previsions són de que en un plaç no superior als dos anys, les obres ja estiguin en fase d’execució i finalitzin dins l’any 2012.

Arxius adjunts: