Qui som?

L’AMPA INS Alella és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari d’Alella. Està constituïda des de l’any 1988 i vol donar suport als pares i mares d’alumnes, tutors, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i participació en tot allò que fa referència l’educació de l’alumnat matriculat al centre.
Els principals objectius de l’associació, són els següents:
Aconseguir un centre públic de qualitat, millorar les condicions en què es desenvolupa la tasca educativa i cohesionar les famílies en aquest punt.
Ser una part activa en el Projecte Educatiu de poble que l’Ajuntament ha iniciat en el municipi d’Alella.
Col·laborar en la marxa de l’Institut amb suggeriments i aportacions econòmiques, derivades dels projectes establerts per cada curs escolar.
Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural i recreatiu per l’esbarjo com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Al llarg de l’any, l’AMPA organitza les següents activitats:
La venda de llibres al començament de curs
Tallers per alumnes
Tallers-conferències pels pares en col·laboració amb l’ajuntament d’Alella i altres AMPES de les escoles del municipi
La festa dels premis AMPA, que se celebra a final de curs, amb la intenció de reconèixer l’esforç acadèmic continuat, la potenciació dels valors, la implicació amb el centre, i la participació social i esportiva dels alumnes.

Arxius adjunts: