Qui som?

L'Associació Síndrome d'Asperger del Maresme neix el 26/10/2008 per la unió de 6 famílies amb fills afectats per la síndrome d’Asperger i TEA (Trastorn de l 'Espectre Autista).

En aquesta associació ens centrem en el foment de la defensa i la protecció d’aquests infants, adolescents i adults amb necessitats d’ajut o intervenció diferenciada respecte als programes generals d’atenció o educació.
Promovem el recolzament a famílies amb un membre amb síndrome d’Asperger oferint un acompanyament per part de professionals i altres famílies en la mateixa situació així com organitzem activitats lúdiques i educatives pels afectats.

Els socis fundadors ja érem membres de l'Associació de Catalunya, a la que continuem vinculats i juntament amb la resta d’Associacions de Catalunya vam constituir la FEA-AC (Federació Espectre Autista-Asperger de Catalunya).

Què fem?

Suport i teràpia individual
Aquestes sessions es basen en un treball directe de la simptomatologia del nen/a a través del joc, rol playin, conversa, etc. Els objectius primordials són la millora de les habilitats socials, l’aprenentatge de tècniques de resolució de conflictes, el reconeixement d’emocions i la millora d’habilitats comunicatives per tal d’afavorir l’autonomia personal dels infants i joves.

Sessions en grup
Són tallers que es realitzen en grups de 3 a 5 nens/es on es treballen les habilitats socials, els torns de paraula, aprendre a escoltar activament els companys, jugar acceptant les normes dels l’altres, comprendre l’entorn.
La interacció amb entre els infants i joves és en base al joc i la conversa.

Suport i Assessorament a les famílies
Considerem que recolzar i acompanyar a les famílies en aquest procés és bàsic per tal que tinguin la informació i suport necessaris per afrontar la situació familiar que es viu. Es treballa conjuntament amb les famílies per tal de comprendre la síndrome i assolir estratègies necessàries per dur a terme un treball positiu per l’infant o jove a casa.

Formació a professionals del camp educatiu
Es realitzen tallers de formació a professorat, voluntariat, monitors, ..per tal de difondre el coneixement sobre la síndrome i així, facilitar la detecció precoç i proporcionar els recursos necessaris per tal de conviure amb aquesta.

Esplai de cap de setmana
L’esplai és un espai de convivència entre infants i joves d’unes edats semblants on a través del jocs i d’aspectes quotidians aprenen a gaudir de la companyia dels altres i sentir-se part d’un grup. És un espai on es treballa molt les normes socials, els jocs, la resolució de conflictes, l’autonomia...

Casal d’estiu
El casal d’estiu el desenvolupen el mateix equip de psicòlegs de l’Associació tenint en compte les necessitats que presenten els infants i joves. Es realitzen activitats lúdiques, excursions, tallers... però sempre adaptats al grup en qüestió.
ls tallers, tant individuals com en grup, es duen a terme en tres espais diferents.

A l'edifici dels Serveis Socials de l'Ajuntament d'Alella els dilluns, dimecres i divendres tardes.
Torrent de Vallbona, 75-77
08328 Alella

A Can Gaza els dilluns, dimarts i dijous tardes. Els dissabte pel matí en horari d'esplai (de 10.00 a 12.00 h)
Avinguda de Sant Josep de Calassanç, 23-25.
08328 Alella